Zalety i wady sp. z o.o.

Jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę prawa handlowego. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, ale może być czasochłonne i wymaga dopełnienia wielu formalności. Jakie są zalety przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Niektóry przedsiębiorcy decydują się na Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym charakteryzuje się ta forma prowadzenia firmy? Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego posiadającą osobowość prawną, która w obrocie prawnym występuje jako podmiot praw i obowiązków. Tak jak pozostałe spółki kapitałowe, powstaje z chwilą wpisu do KRS i funkcjonuje w oparciu o stały kapitał zakładowy.

Szczegółowe przepisy regulujące procesy zakładania, funkcjonowania i likwidacji spółek zawiera ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawdopodobnie największą zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem osobistym, a jedynie wniesionym wkładem. Wysokość minimalnego wkładu początkowego to 5 tysięcy złotych.

Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prawne (takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) nie są objęte obowiązkiem opłacania ZUS.

Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Biorąc pod uwagę wspomniane zalety, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej może być bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Jak każda forma prowadzenia działalności, sp. z o.o. również ma pewne wady.

Procedura zakładania i prowadzenia spółki jest mocno sformalizowana, ponieważ spółki podlegają wpisowi do KRS. Wadą spółki może być również konieczność prowadzenia pełnej księgowości oraz podwójne opodatkowanie – zarobek obciążony jest podatkiem CIT oraz podatkiem od podziału zysku.