Na czym polega echokardiogram płodu?

Echokardiogram, czyli echo serca płodu to proste badanie, umożliwiające szczegółową ocenę układu krążenia dziecka. W przeciwieństwie do rutynowego USG, echo serca umożliwia dokładne zbadanie budowy i funkcjonowania serca i głównych naczyń krwionośnych.

Jak przeprowadza się echokardiogram płodu?

Echokardiogramy płodu są wykonywane przez kardiologów dziecięcych, specjalistów medycyny prenatalnej lub radiologów ze specjalnym przeszkoleniem w zakresie echokardiografii płodowej. Test jest zwykle wykonywany przez umieszczenie sondy na brzuchu matki w celu uwidocznienia serca płodu.

Podczas testu, sonda przetwornika będzie przesuwana, aby uzyskać obrazy różnych lokalizacji i struktur serca płodu. Badanie jest całkowicie bezpieczne dla matki i dziecka, a jego wykonanie przeważnie trwa nie dłużej niż 30 minut.

Techniki wykorzystywane do przeprowadzania echokardiografii

Echo serca płodu przeprowadza się za pomocą różnych narzędzi. Warto o to zapytać, wybierając ośrodek przeprowadzający takie badania. Często takie informacje znajdują się na stronie kliniki https://www.https://www.gyncentrum.pl/echo-serca-plodu-echokardiografia .

Do stosowanych metod diagnostycznych należą echokardiografia dwuwymiarowa, ultrasonografia czterowymiarowa, echokardiografia dopplerowska i kolorowe badanie dopplerowskie.

Dodatkowe badania diagnostyczne

W niektórych przypadkach echo serca płodu wykonuje się kilkukrotnie, w celu potwierdzenia diagnozy lub monitorowania wzrostu i rozwoju dziecka.

Diagnostykę uzupełnia się również badaniami genetycznymi, by ocenić dziedziczne czynniki ryzyka. Czasami zaleca się również wykonanie amniopunkcji.