Śruby – konwersja norm ISO/DIN/PN

Dobrej jakości śruby posiadają rozmaite normy. Osoby, które mają pierwszy raz do czynienia z takimi oznaczeniami są tym wszystkim przerażone… Zupełnie niepotrzebnie – warto przeczytać nasz dzisiejszy artykuł, który jest poświęcony tej kwestii. Co się z niego dowiecie? Między innymi rozwiniemy wszystkie najważniejsze skróty. Podpowiemy też, jak wykonywać konwersję norm ISO/DIN/PN.

O czym mówią poszczególne oznaczenia?

Rozpoczniemy od norm, które są najczęściej stosowane. Normy ISO są stanowione przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Została ona założona w 1947 roku, w Londynie. Wcześniej działała Międzynarodowa Federacja Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych (ISA). Było to dokładnie w latach 1926-1942. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna działa generalnie po to, aby ułatwić współpracę podmiotom z różnych krajów. Innymi słowy, jednym z podstawowych zadań ISO jest po prostu rozwój normalizacji w skali globalnej. Ma to ułatwiać międzynarodową wymianę dóbr i usług, a także zapobiegać powstawaniu różnych barier technicznych.

Na terenie naszego kraju są stosowane również normy DIN. Są one zatwierdzane przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny. To stowarzyszenie zostało założone w 1917 roku. Instytucja zajmuje się między innymi opracowywaniem oraz publikowaniem norm DIN. Poza tym do zadań stowarzyszenia należy kontrola jakości wyrobów, prace naukowo-badawcze, badania przemysłowe. Jak to jest z naszym krajem? Polska ma normy PN. W głównej mierze odpowiada za nie Polski Komitet Normalizacyjny. Co warto wiedzieć o tej instytucji? Polski Komitet Normalizacyjny w 1947 roku wstąpił do Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Jest to państwowa jednostka organizacyjna, która ma na celu organizowanie oraz prowadzenie normalizacji krajowej. Jest to nie tylko zatwierdzanie, ale także rozpowszechnianie i – w razie czego – wycofywanie norm, które po prostu nie spełniają określonych walorów.

Zapoznaj się z aktualną ofertą Stalmut – śruby zamkowe (https://stalmut.pl/oferta/sruby/sruby-zamkowe-din-603-iso-8677-z-lbem-grzybkowym/)

Jak wygląda konwersja?

Na czym polega konwersja norm? Najlepiej będzie to wyjaśnić na przykładzie. Załóżmy, że chcecie kupić lub sprzedać, komuś z zagranicy, śruby sześciokątne z pełnym gwintem. Posiadają one oznaczenia DIN 933/PN 82105. Niestety, PN mają tylko zasięg krajowy. Normy stanowione przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny także nie są wszędzie stosowane. Najbardziej popularne są normy ISO. Jak poznać to oznaczenie? Przydaje się tabela konwersji norm. Pamiętajcie, że wystarczy tylko jedno oznaczenie, aby poznać pozostałe. Biorąc pod uwagę śruby sześciokątne z pełnym gwintem, jest to ISO 4017.