Przekształcenie w podmiot leczniczy – jak się odbywa?

Indywidualna praktyka lekarska pozwala na duży stopień niezależności. W zaciszu własnego gabinetu można ustalać własne zasady pracy. Trzeba jednak także zdobywać klientów na własną rękę. Bardzo wielu stomatologów czy specjalistów prowadzi w ten sposób swoje gabinety. Interniści zazwyczaj wolą pracować w placówkach medycznych, choć nie jest to normą. Zawsze istnieje możliwość zmiany organizacji prawnej działalności, jeśli dotychczasowa nie spełnia oczekiwań. Przekształcenie działalności leczniczej wymaga dopełnienia procedur urzędowych.

Jak się zabrać za przekształcenie?

Dla laików sprawa może wydawać się skomplikowana, choć w rzeczywistości zmiana formy prawnej nie jest taka trudna. Można w tej materii skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, która za lekarza dokona wszelkich działań zmierzających do stania się podmiotem leczniczym. Na stronie https://derekflak.pl można uzyskać fachową poradę w tym zakresie. Zespół prawników pomaga na każdym etapie postępowania przekształceniowego.

Jakie dodatkowe możliwości daje zmiana organizacji prawnej?

Zmiana organizacji prawnej niesie za sobą konkretne korzyści. Przykładowo lekarz, który prowadzi indywidualną praktykę lekarską nie może zatrudniać pracowników. Natomiast, stając się podmiotem leczniczym może zatrudnić swoich kolegów po fachu lub podjąć z nimi współpracę na zasadzie spółki. Poza tym, stając się podmiotem leczniczym medyk zyskuje dodatkowe uprawnienia oraz środki finansowe. Może liczyć na niedostępne wcześniej kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia i łatwiej zdobywać pacjentów.

Jakie procedury są wymagane?

Zmiany należy zgłosić do CEIDG w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych lub do KRS w przypadku spółek. Określa się, czy podmiot leczniczy będzie zatrudniał pracowników i na jakich zasadach się to odbędzie. Potrzebny jest także wpis do ewidencji podmiotów leczniczych przez wojewodę. Powinien on dokonać wpisu w ciągu 30 dni, lecz jeśli tego nie zrobi to po 40 dniach od złożenia wniosku można rozpocząć działalność na nowych zasadach. Podmioty lecznicze wytwarzające odpady medyczne muszą też zgłosić się do BDO. Należy pamiętać, iż podmioty lecznicze mają obowiązek przestrzegania zasad RODO.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://derekflak.pl/przeksztalcenia-dzialalnosci-leczniczej/