Na czym polega przekształcenie spółki?

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszą się przekształcenia spółek. Czasami zawiązana spółka może nie odpowiadać całkowicie oczekiwaniom wspólników.

Przyczyny przekształcenia spółek

Różne potrzeby wspólników są z reguły przyczyną zwiększenia ryzyka biznesowego, które z czasem prowadzi do konieczności zmiany formy prawnej. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest decyzja wspólników o przekształceniu spółki. W tym artykule wyjaśnimy, czym są Przekształcenia spółek, a także podpowiemy jakie są zalety takiego rozwiązania. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jest to proces, w którym tylko forma prawna prowadzonej działalności podlega zmianie. Spółka zachowuje swoją obecną tożsamość i dalej funkcjonuje. Oznacza to, że nie powstaje żaden nowy podmiot prawny. Należy pamiętać, że takich zwrotów jak spółka przekształcana oraz spółka przekształcona używa się dosyć często przy przekształcaniu.

Czym jest przekształcenie?

Przekształcenie spółki polega na zmianie formy prawnej, ale tożsamość zostaje zachowana. Najważniejsze jednak jest to, że jest to cały czas ten sam podmiot, ale działający w zupełnie innej formie prawnej. Przepisy prawa handlowego są dosyć skomplikowane, dlatego mało doświadczone i początkujące osoby mogą mieć problem z ich właściwym zrozumieniem. Jeśli coś wydaje się niejasne to najlepiej skonsultować się z prawnikiem, który specjalizuje się w prawie handlowym. Na początku trzeba również wyjaśnić, które spółki mogą być przekształcone. W zasadzie wszystkie spółki prawa handlowego można przekształcić, czyli spółkę partnerską, jawną, akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytową oraz komandytowo-akcyjną.

Proces przekształcenia spółki

Warto mieć na uwadze, że spółka cywilna także podlega przekształceniu. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to tradycyjna spółka, a raczej obligacyjny stosunek przedsiębiorców. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w spółkę może być nawet przekształcona jednoosobowa działalność gospodarcza. Gdy spółka jest w upadłości lub, gdy spółka jest w likwidacji i rozpoczęto podział majątku to wtedy nie jest możliwe dokonanie przekształcenia. Zmiana tożsamości podmiotu nie następuje w wyniku przekształcenia spółki. Jedyne co się zmienia, to oczywiście forma prawna. Wszystkie umowy zawarte przez spółkę przekształcaną są później kontynuowane przez spółkę przekształconą. Spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki swojej poprzedniczki. Dotyczy to także otrzymanych ulg oraz zezwoleń i koncesji.