Stomia – co to jest i jak z nią żyć?

elderly people-89.jpg

Stomia to termin, który może nie być znany dla wielu osób, ale dla niektórych jest on codziennością, która zdecydowanie wpływa na jakość ich życia. W tym artykule postaramy się przybliżyć czym jest stomia, jakie są jej rodzaje oraz jakie zmiany niesie ze sobą dla osób, które z nią żyją.

Co to jest stomia?

Stomia to medyczny termin, który oznacza sztuczne ujście, które chirurg tworzy na powierzchni ciała pacjenta, aby umożliwić eliminację odchodów lub moczu. Stomia jest zazwyczaj wynikiem operacji, której celem jest usunięcie części jelita lub pęcherza moczowego.

Rodzaje stomii

Stomie dzielą się na trzy główne typy, w zależności od miejsca, w którym są tworzone. Stomia jelita grubego, zwana kolostomią, umożliwia wydalanie kału przez otwór w brzuchu. Stomia jelita cienkiego, czyli ileostomia, umożliwia wydalanie treści jelitowej również przez otwór w brzuchu, ale w innej lokalizacji. Trzecim typem jest urostomia, która umożliwia wydalanie moczu po usunięciu pęcherza moczowego.

Życie z stomią

Stomia to duże wyzwanie dla pacjenta, zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym. Wymaga nauki nowych umiejętności, takich jak pielęgnacja stomii, obsługa sprzętu stomijnego, a także radzenia sobie ze zmianami w wyglądzie ciała i poczuciu własnej atrakcyjności.

Pacjenci ze stomią muszą nauczyć się, jak prawidłowo dbać o stomię, aby uniknąć powikłań, takich jak infekcje. Pielęgnacja stomii obejmuje utrzymanie jej w czystości, regularną wymianę sprzętu stomijnego oraz monitorowanie stanu skóry wokół stomii.

Podsumowanie

Stomia to wyzwanie, ale nie jest wyrokiem. Dzięki odpowiedniej edukacji i wsparciu, pacjenci ze stomią mogą prowadzić pełne, aktywne życie. Ważne jest, aby pamiętać, że stomia to tylko część ciała pacjenta, a nie definiuje ona jego całego życia.