Czym zajmuje się notariusz?

Czym zajmuje się notariusz?

Zawód notariusza to jeden z najbardziej popularnych zawodów prawniczych – osoby marzące o pracy w kancelarii notarialnej powinny pamiętać o tym, że zdobycie stanowiska tego typu wiążę się między innymi z ukończeniem studiów prawniczych oraz odbyciem aplikacji notarialnej.

Czym zajmuje się notariusz?

Prawnicy zatrudnieni w kancelariach notarialnych wypełniają szereg rozmaitych zadań. Do głównych obowiązków notariatu należy między innymi sporządzanie różnego rodzaju aktów prawnych takich jak umowy sprzedaży nieruchomości, poświadczenia notarialne czy intercyzy.

Kancelarie notarialne zajmują się także prowadzeniem spraw spadkowych. Procedura związana z uregulowaniem spraw spadkowych zakończona jest wystawieniem dokumentu znanego jako notarialne poświadczenie dziedziczenia. Warto pamiętać o tym, że w przypadku spraw spadkowych usługi kancelarii notarialnej pozwolą na znaczne ograniczenie kosztów całego postępowania – należy podkreślić, że opłaty związane ze sformalizowaniem zapisów testamentu są stałe i nie zależą od wysokości spadku.

Pozostałe obowiązki notariuszy

Do częstych zadań wykonywanych przez notariuszy można zaliczyć także sporządzanie poświadczeń notarialnych – w tym wypadku notariusz certyfikuje podpisem i obecnością różnego rodzaju dokumenty, potwierdzając tym samym ich autentyczność i zgodność z prawem. Poza tym notariusze zajmują się także spisywaniem testamentów oraz sporządzaniem protokołów. W gestii kancelarii notarialnej leży również przechowywanie papierów wartościowych, pieniędzy i dokumentów.

Warto pamiętać o tym, że notariusz może odmówić wykonania określonych czynności notarialnych – do sytuacji tego typu może dojść między innymi w momencie, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie co do intencji lub wiarygodności osoby zgłaszającej żądanie.

Koszt usług notarialnych

Cena czynności notarialnych uregulowana jest przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – tzw. taksa notarialna uzależniona jest między innymi od rodzaju czynności, na wysokość opłaty notarialnej wpływa także wartość obiektu podlegającego danemu postępowaniu.

Oprócz taksy do opłat związanych z przeprowadzaniem czynności notarialnych należy doliczyć także koszty wynikające z pokrycia podatków oraz opłat sądowych. Na cenę postępowania notarialnego będzie mieć również wpływ koszt każdej strony sporządzonego dokumentu.