Czy złożenie wniosku o dotacje jest trudne?

łukasz - ergos.pl - ergo (8).jpg

Dotacje do fotowoltaiki to doskonałe rozwiązanie dla pomiotów, które nie dysponują odpowiednim budżetem umożliwiającym sfinansowanie inwestycji. Tego rodzaju systemy fotowoltaiczne są niezwykle potrzebne, ponieważ pozwalają ograniczyć koszty związane z produkcją i magazynowaniem energii, a także oszczędności w dłuższej perspektywie czasu.

Czy zatem warto składać wnioski o dotacje do fotowoltaiki?

Zdecydowanie tak. Wypełnienie i złożenie tego rodzaju wniosków nie jest trudne, ale wymaga poświecenia czasu i należytej uwagi. Warto dodać, że wnioski o dofinansowanie można składać online. W tym celu należy złożyć odpowiedni e-formularz. Tego rodzaju rozwiązanie skraca czas i ogranicza konieczność osobistego stawiennictwa się w danym podmiocie finansującym instalacje fotowoltaiczne.

W jaki sposób należy zatem złożyć wniosek o dotacje do fotowoltaiki?Wnioski o dofinansowanie składa się w formie online postępując zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej odpowiedniej instytucji. Tego rodzaju dofinansowanie realizują między innymi Wojewódzkie Fundusze Środowiska i Gospodarki Wodnej czy WFŚiGW. W niektórych przypadkach konieczne jest założenie indywidualnego konta klienta oraz posiadanie adresu e-mail. Wnioski przesyłane w wersji papierowej są odrzucane.

Do kogo kierowane jest dofinansowanie?

Dofinansowanie do fotowoltaiki kierowane są zarówno do odbiorców indywidualnych, jak również do podmiotów gospodarczych. Tego rodzaju rozwiązania wybierają firmy, które pragną zmniejszyć emisję zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. Gospodarstwa domowe mają z kolei możliwość ograniczenia zanieczyszczeń, które emitowane są w związku z użytkowaniem pieców na węgiel czy drewno.

Jak wysokie może być dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania zależy od kilku czynników, w tym rodzaju danego programu lub rocznego dochodu pojedynczego gospodarstwa domowego w przeliczeniu na dochód danego lokatora w jednym miesiącu. Dopłaty są wysokie i mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup i montaż instalacji, jak również na wymianę instalacji lub termomodernizację. Dotacje mają charakter bezzwrotny i mogą ułatwiać spłatę zaciągniętego uprzednio kredytu. Warto pamiętać o tym, że w wielu wypadkach można z powodzeniem łączyć dofinansowanie pochodzące z różnych źródeł i odmiennych programów. Poszczególne projekty mają różne zakresy obowiązywania oraz terminy, w których należy składać wnioski.